Het team

Werken met kinderen en vooral met plezier!
Wie oog heeft voor ieder kind, ziet de mogelijkheden en talenten die ieder in zich heeft.
Elke dag zetten we ons met kennis, kunde en een open blik in voor onze leerlingen en hun ontwikkeling.
We stellen ons graag aan u voor.
 
Susan van Gennip - leerkracht van de Taalklas

Susan werkt 3 dagen op de Hobbitstee. Zij gaat de Taalklas opzetten. Een Taalklas is voor leerlingen rechtstreeks uit het buitenland die nog geen Nederlands spreken, oftewel 'nieuwkomers'. Behalve dat een Taalklas belangrijk is voor onze steeds internationalere regio is het ook een manier om meer leerlingen te werven. Deze leerlingen gaan namelijk na het afronden van de Taalklas in onze reguliere groepen instromen.
Daarnaast is Susan ook techniekcoördinator en lid van de MR. 


susan.hendriks@salto-eindhoven.nl
Ingrid Weijer - leerkracht groep 1/2

Ingrid heeft veel ervaring in het onderwijs en start dit jaar nieuw bij ons op school in groep 1/2. Ook zal zij de rol van onderbouwcoördinator op zich nemen. 

 
 
Samantha van Spelde - leerkracht groep 3

Samantha werkt 5 dagen in groep 3. Ze is dit schooljaar nieuw bij ons op school, nadat ze jaren in Valkenswaard heeft gewerkt.  
 
 
Richard van de Schoot - leerkracht groep 4 

Richard werkt 4 dagen in groep 4.  Vorig schooljaar heeft hij de overstap gemaakt naar het onderwijs. Dit doet hij door middel van het zij-instroomtraject waarbij hij 4 dagen werkt  en op maandagavond en op dinsdag studeert. 

richard.vandeschoot@salto-eindhoven.nl


 
Marielle Janssen - leerkracht groep 4 en 5

Marielle is op dinsdag in groep 4 en op donderdag in groep 5. 
 
 
Angela Jansen - leerkracht groep 5

Angela is leerkracht van groep 5 en bovenbouwcoördinator.
Daarnaast houdt Angela zich ook nog bezig met het lezen op school. Tot haar taken behoren ook het regelen van zaken met betrekking tot Kinderboekenweek, voorleesdagen, bibliotheekbeheer etc.
Tot slot is Angela lid van de MR. 


angela.jansen@salto-eindhoven.nl
Samantha van Velzen - leerkracht groep 6

Samantha werkt 5 dagen in groep 6. Afgelopen schooljaar is zij bij ons op school gestart in groep 8. Nu maakt ze de overstap naar groep 6. 


samantha.vanvelzen@salto-eindhoven.nl
 
Cor Groen - leerkracht groep 7

Cor Groen werkt inmiddels een aantal jaar op de Hobbitstee. Dit jaar werkt hij 5 dagen in groep 7. 

Hij heeft voor het basisonderwijs gekozen omdat daar met een groep aan alle vakken kan worden gewerkt. Een heel  jaar lang met een vaste groep een jaar doorlopen en de verschillende vakgebieden met elkaar verbinden in bijvoorbeeld projecten.

Daarnaast geeft Cor ook al meer dan 30 jaar zwemles. Van watergewenning tot de hogere opleidingen van Reddingsbrigade Nederland.


cor.groen@salto-eindhoven.nl
Sabrine Blummel - leerkracht groep 8

Sabrine werkt 5 dagen in groep 8.  

 
Max van Avezaath - leerkracht in opleiding groep 8

Max heeft meerdere jaren bij ons op school stage gelopen. Dit jaar gaat hij in groep 8 afstuderen. Hij is er op maandag en dinsdag (naast juf Sabrine). 

Floor Veraart

floor.veraart@salto-eindhoven.nl


Daisy van den Meijdenberg

daisy.vandenmeijdenberg@salto-eindhoven.nl 


Marcel Otten - directeur
Marcel werkt 4 dagen als directeur op school. 
Zijn directeurstaken bestaan onder andere uit het ontwikkelen van onderwijs, de financiën regelen, contacten met ouders en MR, overleg plegen met de intern begeleider en de bouwleiders en het begeleiden van leerkrachten.marcel.otten@salto-eindhoven.nl
 
Anouk Tervooren - intern begeleider
Anouk is de intern begeleider. Zij werkt 4 dagen en houdt zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen. Samen met leerkrachten en waar nodig ouders, gaat zij hierover in gesprek. 
Anouk geeft 1 dag in de week les aan de plusklas. 

anouk.tervooren@salto-eindhoven.nl 
 
Sanne Schillemans - sportdocent
Op maandag en donderdag verzorgt Sanne de gymlessen voor de kinderen van de Hobbitstee. Naast het aanleren van verschillende vaardigheden zoals rollen, klimmen en balanceren, leren de kinderen ook nieuwe spellen en samenwerken. 

 
 
Wil Bogerd - onderwijsassistent
Elke ochtend staat Wil ons bij met raad en daad en begeleidt zij groepjes kinderen in hun ontwikkeling. Zij begeleidt kinderen van groep 1/2. 

wil.bogerd@salto-eindhoven.nl
 
Isa van Rooij - leerkrachtondersteuner
Isa werkt 4 dagen op de Hobbitstee. Ze ondersteunt leerkrachten met uiteenlopende taken. 

isa.vanrooij@salto-eindhoven.nl
 
 
Joke Berendsen

Joke werkt op dinsdag als administratief medewerkster op onze school.


joke.berendsen@salto-eindhoven.nl
 
 
Joke van Loon - muziekdocent

Op vrijdag verrijkt Joke onze school met haar muzieklessen. Elke klas krijgt wekelijks een half uur muziekles van juf Joke. Er wordt gezongen, ritmes geslagen of muziek gemaakt op de verschillende instrumenten, waaronder de keyboards.

 
 
Narayan Vogel

Narayan is sinds december 2018 bij ons in dienst.  Hij heeft  een goed technisch inzicht en een hele ruime ervaring in het onderhoud  van binnen- en buitenwerkzaamheden.  Daarnaast is hij zowel autisme coach voor kinderen als yoga leraar wat een meerwaarde kan zijn  binnen zijn werkzaamheden als conciërge.
Hij is ook opgeleid tot Rots en Water trainer.
 
narayan.vogel@salto-eindhoven.nl