Het team

Werken met kinderen en vooral met plezier!
Wie oog heeft voor ieder kind, ziet de mogelijkheden en talenten die ieder in zich heeft.
Elke dag zetten we ons met kennis, kunde en een open blik in voor onze leerlingen en hun ontwikkeling.
We stellen ons graag aan u voor.
Corinne Rombouts

Na jarenlang als administratief medewerkster gewerkt te hebben, heeft ze de kans gekregen om  voor de klas te staan. Dit schooljaar zal ze 1 dag voor groep 1/2a staan en 1 dag voor groep 1/2b. Haar administratieve taken heeft ze over gedragen.


corinne.rombouts@salto-eindhoven.nl
Caroline van der Heijden - leerkracht groep 1/2a

Caroline werkt 4 dagen op de Hobbitstee en  is gespecialiseerd in het jonge kind. Ze is onze leescoördinator en zorgt er voor dat de bibliotheek op school altijd goed gevuld is. Ook het project kinderboekenweek en de voorleesdagen zijn aan haar besteed.
Caroline is heel creatief en bedenkt vaak gave knutsels voor in haar klas.
Caroline zorgt er samen met de ouders van de commissie luizencontrole voor dat de school luisvrij blijft.

caroline.vanderheijden@salto-eindhoven.nl
Peggy Krupers - leerkracht groep 1/2b

Peggy is 4 dagen in de week leerkracht van groep 1/2b. Daarnaast is zij VVE-coördinator (VVE= voor- en vroegschoolse educatie) en zorgt zij in deze rol samen met Annelise van Santvoort voor de doorgaande lijn tussen de voor- en vroegschool.
Peggy heeft in het verleden de training train de trainer SOVA (sociale vaardigheden) gevolgd. Ook is ze opgeleid tot Rots & Water trainer.  Ze vindt het onmisbaar om oog te hebben voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Leren en ontwikkelen begint immers met goed in je vel zitten.
Peggy heeft de opleiding Jonge kind Specialist gevolgd om zich te verdiepen in de ontwikkeling van de kleuter. Samen en in overleg met kinderen het onderwijs invullen en spelend en handelend leren zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot een goede ontwikkeling en groei van een kleuter.


peggy.krupers@salto-eindhoven.nl
 
Annelise van Santvoort - leerkracht groep 3

Annelise van Santvoort is de leerkracht van groep 3 en bouwleider van de onderbouw. 
Zij is een ervaren leerkracht met veel kennis van het aanvankelijk leesproces. Er is aandacht voor verschillen, niet elk kind leert op dezelfde manier.
Door goede persoonlijke positief waarderende feedback te geven leren kinderen dat ze zelf hun leerproces kunnen (bij)sturen.
Motto: nieuwe dingen proberen en gaandeweg bijstellen.

annelise.vansantvoort@salto-eindhoven.nl 
Floor Veraart - leerkracht groep 4

Floor werkt 4 dagen in groep 4 en zal op woensdag met de plusklas gaan werken. 
Zij werkt dan met leerlingen die qua leerstof meer aankunnen. Samen met de kinderen maakt zij een planning voor de komende week. Hierna kunnen deze leerlingen zelfstandig  of samen aan de slag.

Floor is BHV-er op school en zorgt voor de bloemetjes en de kaartjes als er iemand ziek is of als er iets te vieren valt.


floor.veraart@salto-eindhoven.nl
 
Angela Jansen - leerkracht groep 5

Angela is leerkracht van groep 5 en bouwleider van de bovenbouw. 
Daarnaast houdt Angela zich ook nog bezig met het lezen op school. Tot haar taken behoren ook het regelen van zaken met betrekking tot Kinderboekenweek, voorleesdagen, bibliotheekbeheer etc.
Tot slot is Angela lid van de MR. 


angela.jansen@salto-eindhoven.nl
Richard van de Schoot - leerkracht groep 6 

Richard is ooit begonnen als Jurist, waarna hij in de zakelijke dienstverlening is gaan werken. Nu heeft hij de overstap gemaakt naar het onderwijs. Dit doet hij door middel van het zij-instroomtraject waarbij hij 4 dagen werkt in groep 6 en op maandagavond en op vrijdag studeert. 
Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring als korfbaltrainer.

richard.vandeschoot@salto-eindhoven.nl

 
Daisy van der Meijdenberg - leerkracht groep 6 en 8

Daisy werkt al een aantal jaren op de Hobbitstee. Dit jaar begeleidt zij Richard en zal 1 dag lesgeven in groep 8. 
Ze heeft ervaring met het werken met uitdagende en vernieuwende werkvormen. Daisy is enthousiast over de nieuwe technologische ontwikkelingen en haalt graag ICT de klas in op allerlei manieren.
Daisy is lid van de MR en ICT-coördinator op school.


daisy.vandenmeijdenberg@salto-eindhoven.nl 
 
Susan van Gennip - leerkracht groep 3 en 6

Susan werkt 2 dagen op de Hobbitstee. 1 dag in groep 3 en 1 dag in groep 6. 
Susan is een juf die lief maar tegelijk duidelijk is. Kinderen vinden dit heel fijn!
Ze helpt collega's graag met allerlei hulpvragen, ook op ICT gebied aangezien ze ICT-coördinator is. Daarnaast is ze ook techniekcoördinator en lid van de MR. 


susan.hendriks@salto-eindhoven.nl
Cor Groen - leerkracht groep 7

Cor Groen werkt sinds vorig schooljaar op de Hobbitstee , toen nog 1 dag in groep 3 en vanaf dit schooljaar fulltime in groep 7.

Hij heeft voor het basisonderwijs gekozen omdat daar met een groep aan alle vakken kan worden gewerkt. Een heel  jaar lang met een vaste groep een jaar doorlopen en de verschillende vakgebieden met elkaar verbinden in bijvoorbeeld projecten.

Daarnaast geeft Cor ook al meer dan 30 jaar zwemles. Van watergewenning tot de hogere opleidingen van Reddingsbrigade Nederland.


cor.groen@salto-eindhoven.nl
 
Voorbeeld van afbeelding
Suzan Leenders - leerkracht groep 8

Suzan is dit jaar nieuw in groep 8 en werkt 4 dagen. 
Ze steekt in op de relatie met kinderen en zal altijd vanuit daar te werk gaan. Daarbij houdt ze in het oog wat elk kind nodig heeft. 
Ze heeft veel ervaring met bewegend leren en zet dit graag in. 


suzan.leenders@salto-eindhoven.nl
 
Linda Peters - onderwijsassistent groep 8

Linda komt komend jaar 4 dagen in groep 8. Op maandag volgt zij de opleiding tot leerkracht basisonderwijs. 
Ze heeft veel ervaring in het begeleiden en organiseren van activiteiten, dit mede door haar voormalige werkzaamheden als pedagogisch professional in de kinderopvang. 
Linda is erg creatief en hoopt ook op dit vlak bij te kunnen dragen binnen het team. 

linda.peters@salto-eindhoven.nl
 
Karin Keijzer - directrice 
Karin werkt 2 dagen als directeur op school. 
Haar directeurstaken bestaan onder andere uit het ontwikkelen van onderwijs, de financiën regelen, contacten met ouders en MR, overleg plegen met de intern begeleider en de bouwleiders en het begeleiden van leerkrachten.karin.keijzer@salto-eindhoven.nl
 
Anouk Tervooren - intern begeleider
Anouk is de intern begeleider. Zij werkt 4 dagen en houdt zicht op de ontwikkelingen van de leerlingen. Samen met leerkrachten en waar nodig ouders, gaat zij hierover in gesprek. 
Anouk geeft 1 dag in de week les aan groep 5. 

anouk.tervooren@salto-eindhoven.nl 
 
Marjolein Swanenberg - sportdocent
Op maandag en donderdag verzorgt  Marjolein de gymlessen voor de kinderen van de Hobbitstee. Naast het aanleren van verschillende vaardigheden zoals rollen klimmen en balanceren, leren de kinderen ook nieuwe spellen en samenwerken. 

 
 
Wil Bogerd - onderwijsassistent
Elke ochtend staat Wil ons bij met raad en daad en begeleidt zij groepjes kinderen in hun ontwikkeling. Zij begeleidt kinderen van groep1 t/m 4. Wil is aangesteld vanuit de extra middelen die als gevolg van PO in Actie, vrijgekomen zijn om de werkdruk op basisscholen te verminderen.

wil.bogerd@salto-eindhoven.nl
 
Joke Berendsen

Joke werkt op dinsdag als administratief medewerkster op onze school.


joke.berendsen@salto-eindhoven.nl
 
 
Joke van Loon
muziekdocent

Op vrijdag verrijkt Joke onze school met haar muzieklessen. Elke klas krijgt wekelijks een half uur muziekles van juf Joke. Er wordt gezongen, ritmes geslagen of muziek gemaakt op de verschillende instrumenten, waaronder de keyboards.

 
 
Narayan Vogel

Narayan is sinds december 2018 bij ons in dienst.  Hij heeft  een goed technisch inzicht en een hele ruime ervaring  in het onderhoud  van binnen en buitenwerkzaamheden.  Daarnaast is hij zowel autisme coach voor kinderen als yoga leraar wat een meerwaarde kan zijn  binnen zijn werkzaamheden als conciërge.
Hij zal opgeleid worden tot Rots en Water trainer.
 
narayan.vogel@salto-eindhoven.nl