Schoolgids

Past het onderwijs op de Hobbitstee bij uw eigen ideeën? De schoolgids biedt veel informatie en geeft een goed beeld van de visie en het beleid van de school.
U leest in de gids hoe wij elke dag opnieuw vorm geven aan het onderwijs voor ieder kind. Het gaat op onze school om de totale ontwikkeling van het kind, beschreven in acht ontwikkelingsgebieden. Betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke motivatie en zelfregulatie zijn vier kernwaarden die centraal staan op de Hobbitstee.


Een veilige, uitdagende leeromgeving bieden waar kinderen positief benaderd worden en succeservaringen opdoen. Dat is het belangrijkste uitgangspunt binnen onze aanpak. Wij zien dat als voorwaarde voor ontplooiing. Leerkrachten en kinderen werken samen in goede, ontspannen en open sfeer - dat beïnvloedt de kwaliteit van ons onderwijs positief.
En heeft een kind op bepaald gebied wat meer aandacht en begeleiding nodig? Voor leerlingen die problemen ondervinden én voor kinderen die meer dan gemiddeld presteren biedt de zorgstructuur op onze school veel professie en kwaliteit. Ook daarover leest u meer in de schoolgids. 
Download de schoolgids
 
Ouders en leerkrachten hebben elkaar nodig bij de opvoeding van ieder kind.
Open communicatie en vertrouwen in elkaar zijn daarbij onontbeerlijk.
Eén plus één is samen!

Komt u graag een keertje kijken op school? Dat kan.
In een kennismakingsgesprek is er alle gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen. Maak voor een kennismaking een afspraak met Marcel Otten, directeur van de Hobbitstee.