Samenwerkingen

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Alle scholen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Eindhoven werken met een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat beschreven welke basisondersteuning de school elk kind kan bieden en welke extra ondersteuning de school als expertise in huis heeft.
Hier leest u het SOP van de Hobbitstee 

Heeft u vragen over ons schoolondersteuningsprofiel? Neem telefonisch contact op met
Anouk Tervooren (intern begeleider) of Ilse Potjewijd (directeur) via 040 251 1441.

Peuterspeelzaal en BSO
In samenwerking met Korein is er op de Hobbitstee een peuterspeelzaal en een BSO gevestigd. Samen zorgen wij ervoor dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien en ontwikkelen. U kunt uw kind voor de peuterspeelzaal aanmelden vanaf 2 jaar en 3 maanden. U vindt hier meer informatie.
   
Scholen op de kaart
Handig en overzichtelijk, zeker voor ouders die op zoek zijn naar een basisschool voor hun kind(eren)! De website Scholen op de Kaart biedt een kort, maar bondig overzicht van alle scholen in Nederland.
De Hobbitstee op www.scholenopdekaart.nl 
 
Salto
SALTO-school de Hobbitstee valt onder het bevoegd gezag van de Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (SALTO). Naast de naam van het bestuur, staan de letters SALTO ook voor Samen, Actief, Leren, Talenten, Ontwikkelen. Dat is de visie van SALTO.

Wil je weten wie SALTO is en waar wij voor staan?
We vatten ons kernverhaal samen in een kort
animatiefilmpje.

Wij leren kinderen om met zelfvertrouwen, hard werken, lef en discipline hun talenten in te zetten, zodat ze kunnen stralen; want elk kind is een ster! Onze competente docenten dagen de leerlingen maximaal uit met een passende didactiek én in een veilig leerklimaat. Samen met ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de kinderen en werken wij aan de ontwikkeling van het kind. Wij stimuleren bewegen en een gezonde levensstijl; de kinderen van nu zijn namelijk de werknemers van de toekomst. Dit alles vormt DE basis om te leren voor het leven #SALTO!
 
De dagelijkse verantwoordelijkheid voor het onderwijs op alle SALTO-scholen (20 basisscholen en 2 scholen voor speciaal onderwijs) is in handen van het College van Bestuur. Voorzitter van het College van Bestuur is mevrouw drs. A.L. Bus.


SALTO brengt twee keer per jaar een SALTO-Magazine uit vol met verhalen die tot stand komen samen met medewerkers, directeuren, leerkrachten, ouders, leerlingen en samenwerkingspartners van SALTO.
Lees hier de laatste uitgave van het
SALTO-magazine