Extraatjes in ons onderwijs

Vakdocenten muziek en gym
Leerkrachten op de basisschool zijn alleskunners. Muziek en gym vinden wij echter zó specialistisch, dat we ervoor gekozen hebben om vakdocenten in te zetten. Zo blijft de kwaliteit van het onderwijs goed.
 
Kleuterlezen
Samenwerken? Samen lezen! De groepen 7 en 8 lezen om de week voor aan de groepen 1 en 2. Verspreid door de school zie je dan overal duo's of groepjes kinderen zitten met een prentenboek. De kinderen, groot en klein, genieten hier enorm van!
 
Engels vanaf groep 1: right from the start!
Om goed te kunnen deelnemen aan de maatschappij is het belangrijk om de Engelse taal te spreken en lezen. Door de taal al vanaf groep 1 aan te bieden, geven we kinderen een goede basis voor dit vak op het voorgezet onderwijs.
 
Projecten
Op de Hobbitstee werken we graag in thema's en projecten. Dat zorgt voor de verbinding tussen verschillende vakken én voor meer betrokkenheid van de leerlingen.
In oktober staat bijvoorbeeld altijd het kinderboekenweekproject op het programma: dan lezen we extra veel (voor) en is er een tentoonstelling, een boekenmarkt en een prijsvraag.
En elk jaar in mei organiseert de Activiteitencommissie de gezellige Voeltgoedmarkt met lekkere hapjes en allerlei kraampjes. Er gaat altijd een sponsorloop aan vooraf. Twee derde deel van de opbrengst gaat naar een goed doel dat altijd door de leerlingenraad wordt gekozen en gerelateerd is aan kinderen. Het andere deel van de opbrengst besteden we aan onze eigen kinderen.
 
Brabants VerkeersveiligheidsLabel
We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school om kinderen te leren veilig deel te nemen aan het verkeer. We zijn er dan ook trots op dat we het vignet voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel hebben behaald en voldoen jaarlijks aan de eisen om dit te blijven behouden.